Ανάπτυξη μικτού εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανθεκτικότητα και την ψηφιακή ευελιξία, που θα απευθύνεται σε μικρές ευάλωτες ΜΜΕ και αυτοαπασχολούμενους, καθώς και δημιουργία κοινότητας χρηστών

Ο στόχος είναι να υποστηριχθούν οι εκπαιδευόμενοι από μικρές ευάλωτες ΜΜΕ και αυτοαπασχολούμενοι, ιδίως όσοι έχουν πληγεί από την κρίση του Covid, με περιορισμένη πρόσβαση στην κατάρτιση (προσβασιμότητα, περιορισμοί χρόνου και τόπου και ευελιξία), ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε κίνητρα και καθοδήγηση για το πώς να γίνουν πιο ανθεκτικοί και ευέλικτοι.

Αυτό έχει δύο συνιστώσες:

– Αλλαγή νοοτροπίας, ανάπτυξη πρόσθετων τεχνικών δεξιοτήτων και ψηφιακή προσέγγιση των πελατών.

– Αποσπάσματα μάθησης (το καθένα να διαρκεί λίγα λεπτά) σε διάφορες μορφές και μέσα (διαμεσική στρατηγική). Οι ομάδες στόχου θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία παραγωγής των μέσων και θα ενθαρρυνθούν να παράγουν οι ίδιοι τέτοια μέσα και να μετατρέψουν την εκ των έξω καθοδηγούμενη μάθηση σε μια προσέγγιση κοινοτικής μάθησης.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Σπουδών που αναπτύχθηκε για το PR4 –  Curriculum .

New methods to cope with rapid changes for SMEs recovering from the pandemic

GRANTXPERT

Examples of good practices from Europe role
models and learnings

STORYTELLME