Αποτελέσματα έργου

Πίνακας ικανοτήτων ανθεκτικότητας σε κρίσεις και ψηφιακής διατήρησης πελατών

Τεστ αυτοαξιολόγησης για την ευελιξία σε περιπτώσεις κρίσεων και τις ψηφιακές δεξιότητες των επιχειρηματιών

Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για σύμβουλους

Ανάπτυξη μικτού εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανθεκτικότητα και την ψηφιακή ευελιξία, που θα απευθύνεται σε μικρές ευάλωτες ΜΜΕ και αυτοαπασχολούμενους, καθώς και δημιουργία κοινότητας χρηστών