Αποτελέσματα έργου

Πίνακας ικανοτήτων ανθεκτικότητας σε κρίσεις και ψηφιακής διατήρησης πελατών – Ο στόχος είναι να καταγραφούν οι βασικές ικανότητες επιτυχημένων μικρών επιχειρήσεων και να αναπτυχθεί ένας πίνακας ικανοτήτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό οργανισμό ή ένωση μικρών επιχειρήσεων για την εκπαίδευση μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, ώστε να είναι πιο ανθεκτικοί.

Ομάδες στόχου:

– Επαγγελματίες που αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό σε φορείς παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

– Επιχειρηματικές σχολές.

– Οργανώσεις μικρών επιχειρήσεων.

– Φορείς χάραξης πολιτικής.

Ο πίνακας αυτός αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου και η πορτογαλική του έκδοση μπορεί να αναζητηθεί εδώ: