Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για σύμβουλους

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για σύμβουλους θα υποστηρίξει τους οργανισμούς-εταίρους να επικεντρωθούν στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται και να έχουν πρόσβαση σε ένα συμπαγές σύνολο διδακτικών οδηγών και υλικών για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους να γίνουν πιο ανθεκτικοί, μέσω της ψηφιακής ευελιξίας.

Ομάδες στόχου:

-Εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

– Σύμβουλοι μικρών επιχειρήσεων

CONSULTANT TRAINING TOOLKIT

Chapter 1  – Overcoming mental barriers (“my business must stay what it always was”)

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 1 

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 1 – PPT

RESILIENCE IN TIMES OF CRISES –  How to activate mental resources of your coachee Toolkit – Greek Version – 1

RESILIENCE IN TIMES OF CRISES –  How to activate mental resources of your coachee Toolkit – Greek Version – 2

 

Chapter 2 – Learning to pivot – change and agility as core entrepreneurial competence

Consultant Training Toolkit – Greek Version –  Chapter 2

Consultant Training Toolkit – Greek Version –  Chapter 2 – PPT

 

Chapter 3 – Digital outreach and customer retention skills

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 3

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 3 – PPT

 

Chapter 4 – Online Platforms

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 4

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 4 – PPT

 

Chapter 5 – Technical skills for online customer retention and using platforms, customer relations and communication
 
Chapter 6 – Digital and Green: economic sustainability depends on environmental sustainability: basics of sustainability and eco-friendliness planning

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 6 – Part A

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 6 – Part A – PPT

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 6 – Part B

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 6 – Part B PPT

 

Chapter 7 – Networking and Support

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 7

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 7 – PPT

 

Chapter 8 – Financial Skills

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 8

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 8 – PPT

 

Chapter 9 – Working on mental balance and determination in times of crisis, getting back on track, but don´t fall back!

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 9

Consultant Training Toolkit – Greek Version – Chapter 9 – PPT