Εταίροι

LOGO FPIMM

Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Brasov, Ρουμανία

Το Ίδρυμα για την Προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – FPIMM Brasov είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού και μη πολιτικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1995 με τη συμβολή του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), της Ρουμανικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης και της Ένωσης Διευθυντών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Το FPIMM ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις: πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια για επενδυτικά σχέδια και σχέδια ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και ανθρώπινου δυναμικού. www.fpimm.inbrasov.ro

logo ISOB

ISOB INSTITUT FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE BERATUNG GMBH, Γερμανία

Το ISOB είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός έρευνας, ανάπτυξης και αξιολόγησης, που ιδρύθηκε το 1990. Το 2003 ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία (ISOB GmbH). Ο οργανισμός ασχολείται με την εσωτερική αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας των αναπτυξιακών έργων στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της μάθησης στο χώρο εργασίας, της ψηφιακής μάθησης και των προσεγγίσεων των Περιοχών Μάθησης. www.isob-regensburg.net

Dermol svetovanje logotip

Dermol svetovanje d.o.o., Σλοβενία

Η Dermol svetovanje d.o.o. είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα τη Σλοβενία, που ειδικεύεται σε διαδικτυακές λύσεις, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το κύριο αντικείμενο εργασίας μας είναι η κατασκευή διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλαρφόρμων & πυλών, ιστότοπων και ψηφιακών στρατηγικών. Προσφέρουμε επίσης καθοδήγηση για ΜΜΕ στη Σλοβενία, υποστηρίζοντας τους ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους να κάνουν τα πρώτα βήματα στον ψηφιακό κόσμο. Είμαστε επίσης οι συγγραφείς ορισμένων διαδικτυακών μαθημάτων στη δική μας διαδικτυακή πλατφόρμα, τα θέματα των οποίων βοηθούν τους εκπαιδευόμενους σε σχέση με τον ψηφιακό αλφαβητισμό. https://dermol.si

100x100-grantExpert_logo

GRANTXPERT CONSULTING LIMITED, Κύπρος

Η GrantXpert Consulting είναι μια κυπριακή ΜΜΕ, με πέραν των 25 ετών εμπειρίας σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης. Η ομάδα διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής σε τοπικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και ιστορικό στην υλοποίηση ερευνών σε επιχειρηματικά και άλλα εκπαιδευτικά θέματα. Η GrantXpert κατέχει επίσης ηγετική θέση σε εθνικό επίπεδο στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. www.grantxpert.eu

cropped-LOGO-STORY-TELLME

STORYTELLME, Πορτογαλία

Ο οργανισμός Storytellme ασχολείται με τους τομείς του ψηφιακού αλφαβητισμού (αλφαβητισμός σε συνδυασμό με ψυχαγωγία, μέσω της έκδοσης εξειδικευμένων βιβλίων) και της διαχείρισης εκπαιδευτικών έργων (δημιουργικές ιδέες για πρωτοβουλίες μη τυπικής εκπαίδευσης). www.storytellme.eu