Ομάδες στόχου

Οι ομάδες στόχου του έργου είναι:

– 70 ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενοι που είναι ευάλωτοι στην κρίση του Covid:

>20 από αυτούς θα εκπαιδευτούν μέσω της εκπαιδευτικής δραστηριότητας “Ανθεκτικότητα στην κρίση, βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ψηφιακή ετοιμότητα” και

>50 από αυτούς θα υποστηριχθούν ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικοί στην κρίση μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ευελιξίας.

– 290 ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων θα ενημερωθούν για τη μέθοδο που θα αναπτυχθεί μέσα από 9 εκδηλώσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και ένα συνέδριο.