Τεστ αυτοαξιολόγησης για την ευελιξία σε περιπτώσεις κρίσεων και τις ψηφιακές δεξιότητες των επιχειρηματιών

Μέσα από αυτοαξιολόγηση στη βάση των ικανοτήτων που θα συγκενρωθούν στον πίνακα ικανοτήτων (αποτέλεσμα 1), οι ΜΜΕ μπορούν να προσδιορίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που είναι απαραίτητες για τη στροφή σε ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

Ομάδες στόχου:

– Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι, ενώσεις επιχειρήσεων,

– Πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα καινοτόμο, καθώς συλλέγει και ολοκληρώνει μια αξιολόγηση ικανοτήτων που είναι τώρα διάσπαρτη σε πολλούς διαφορετικούς πίνακες και εργαλεία, όπως το DIGICOMP και η κλίμακα επιχειρηματικής ετοιμότητας.