Despre

Prezentarea generală și obiectivele proiectului

Unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului este de a sprijini întreprinderile mici și persoanele care desfășoară activități independente, aflate în risc de a eșua în criza indusă de pandemia Covid, datorită faptului că utilizează modele de afaceri învechite, non-digitale. Sprijinul are în vedere creșterea rezilienței în situații de criză cu ajutorul modelelor de afaceri digitalizate și al comunicării digitale cu clienții. Obiectivele specifice au în vedere:

• dezvoltarea unui set de instrumente inovatoare de instruire bazate pe Matricea competențelor de reziliență în situații de criză și a competențelor digitale de retenție a clienților, a unui instrument de auto-evaluare, dezvoltarea programului de instruire „Reziliența la criză, sustenabilitatea afacerii și pregătirea digitală”, în vederea creșterii gradului de pregătire digitală organizațională în cazul a 70 de deținători de afaceri mici și persoane care desfășoară activități independente, vulnerabili la criză;

• sprijinirea utilizării profesionale a IT și a marketingului digital, creșterea gradului de conștientizare a bunelor practici de orientare a întreprinderilor mici către modele de afaceri digitale, impulsionarea utilizării pe scară largă a unor astfel de metodologii transversale, prin diseminarea către 290 deținători de mici afaceri și alte părti interesate;

• creșterea nivelului de educație digitală și a capacității organizațiilor partenere de a dezvolta și utiliza un set de instrumente inovatoare de formare, prin instruirea a 25 consultanți