Dezvoltarea unui program de formare combinat pentru reziliență și agilitate digitală, destinat IMM-urilor mici vulnerabile și persoanelor care desfășoară activități independente și crearea unei comunități de utilizatori

Scopul este de a sprijini cursanții din cadrul IMM-urilor mici vulnerabile și persoanele care desfășoară activități independente, în special pe cei afectați de criza Covid, cu acces limitat la formare (accesibilitate, limitări de timp, locație și flexibilitate) pentru a avea acces la sprijin și îndrumări cu privire la modul îin care pot deveni mai rezilienți și agili.

Aceasta include două componente:

• o schimbare a mentalității și abilități tehnice și digitale suplimentare de atragere a clienților;

• materiale sintetice de învățare (cu o durată de câteva minute în cazul fiecărui material) în diverse formate și utilizand suport media (strategie transmedia). Grupurile țintă vor fi implicate în producția de mass-media, fiind încurajate să producă ele însele astfel de materiale media și să transforme învățarea dirijată din exterior într-o abordare de învățare colectivă.

Vezi aici  Curriculum dezvoltat pentru PR4.

Noi metode pentru a face față schimbărilor rapide pentru IMM-urile care se recuperează în urma pandemiei

GRANTXPERT

Exemple
de
bune
practici
din Europa rol
modele și
învățăminte

STORYTELLME