Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului include:

• 70 deținători de afaceri mici și persoane care desfășoară activități independente, vulnerabili la criza Covid, dintre care:

– 20 vor fi instruiți in cadrul activității C2 „Reziliența la criză, sustenabilitatea afacerii și pregătirea digitală”, iar

– 50 vor fi asistați pentru a deveni mai rezilienți la criză prin creșterea agilității digitale;

• 290 deținători de mici afaceri și alte organizații interesate vor fi informate in legatură cu metodologia aplicată, in cadrul a 9 evenimente de multiplicare și o conferință.