Matricea rezilienței în situații de criză și a competențelor digitale de retenție a clienților

Scopul acesteia este de a capta competențele cheie ale întreprinderilor mici de succes și de a dezvolta o matrice de competențe care pot fi utilizate de către orice organizație de formare sau consultanță sau asociație de afaceri mici, pentru formarea întreprinderilor mici și a persoanelor care desfășoară activități independente, în vederea creșterii rezilienței la criză și a dezvoltării competențelor digitale de retenție a clienților.

Grupuri țintă:

• dezvoltatori de programe de instruire pentru furnizorii de formare VET;

• școli de afaceri;

• organizații ale întreprinderilor mici;

• factori de decizie în cazul politicilor de inovare și conținut

Această matrice a fost dezvoltată de echipa de proiect, iar versiunea în limba română poate fi găsită aici: