CILJNA SKUPIN

Ciljna skupina projekta so:

– 70 lastnikov malih podjetij in samozaposlenih, ki so bili izpostavljeni krizi, izhajajoči iz Covid pandemije

– 20 izmed njih se bo usposabljalo v okviru dejavnosti C2 “Odpornost na krize, poslovna trajnost in digitalna pripravljenost”

– 50 od njih bomo podprli, da z digitalno agilnostjo postanejo bolj odporni na krize

– 290 lastnikov malih podjetij bo obveščenih o uporabljeni metodologiji v okviru 9 multiplikacijskih dogodkov in ene konference