Matrika kompetenc za krizno odpornost in digitalno podprto ohranjanje strank

Cilj je zajeti ključne kompetence uspešnih malih podjetij in razviti matriko kompetenc, ki jo bo mogoče v katerikoli izobraževalni ali svetovalni organizaciji ali povezavi malih podjetij uporabiti za usposabljanje, ki bo krepilo krizno odpornost malih podjetij in samozaposlenih. Ciljne skupine so:

– Razvijalci usposabljanja pri ponudnikih usposabljanja za poklicno izobraževanje in usposabljanje

– Poslovne šole

– Mala podjetja

– Ustvarjalci politik

To matriko je razvila projektna skupina, njena portugalska različica pa je na voljo tukaj: