Razvoj kombiniranega programa usposabljanja, namenjenega ranljivim manjšim in srednje velikim podjetjem ter samozaposlenim, za povečanje odpornosti in digitalno agilnost ter vzpostavitev skupnosti uporabnikov

Cilj je podpreti učeče posameznike iz ranljivih manjših in srednje velikih podjetij ter samozaposlenih, zlasti tiste z omejenim dostopom do usposabljanja (dostopnost, časovne in lokacijske omejitve ter prilagodljivost), ki jih je prizadela Covid kriza, zato da dobijo dostop do motivacije in smernic, kako postati bolj odporen na krize in agilen.

Izpostaviti velja dve komponenti programa usposabljanja:

– Sprememba miselnosti, usvojitev dodatnih tehničnih veščin ter povečanje digitalnega doseganja strank

– Izseki učenja (vsak traja nekaj minut) v različnih formatih in medijih (transmedijska strategija) Ciljne skupine bodo vključene v produkcijo medijev in jih bomo spodbujali, da same izdelujejo tovrstne medije in preoblikujejo zunanje vodeno učenje v pristop učenja skupnosti.

Oglejte si učni načrt, pripravljen za PR4 –  Curriculum .

New methods to cope with rapid changes for SMEs recovering from the pandemic

GRANTXPERT

Examples of good practices from Europe role
models and learnings

STORYTELLME