Rezultati

Matrika kompetenc za krizno odpornost in digitalno podprto ohranjanje strank

Samoocena – Test krizne agilnosti in digitalnih veščin podjetnikov

Zbirka orodij za usposabljanje svetovalcev

Razvoj kombiniranega programa usposabljanja, namenjenega ranljivim manjšim in srednje velikim podjetjem ter samozaposlenim, za povečanje odpornosti in digitalno agilnost ter vzpostavitev skupnosti uporabnikov