Samoocena - Test krizne agilnosti in digitalnih veščin podjetnikov

S samoocenjevanjem kompetenc, opredeljenih v rezultatu 1, lahko malo in srednje veliko podjetje ugotovi svoje prednosti in slabosti ter potrebe po usposabljanju, ki so potrebne za prehod na digitalne poslovne modele.

Ciljne skupine:

– Lastniki malih podjetij, samozaposleni, poslovna združenja

– Ponudniki usposabljanj poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Ta rezultat bo zelo inovativen, saj dopolnjuje izbiro in oceno kompetenc, ki so zdaj razpršene po številnih matrikah in orodjih, kot sta na primer DIGICOMP in lestvica podjetniške pripravljenosti.