O NAS

Pregled projekta in cilji

Najpomembnejši cilj tega projekta je podpora malim podjetjem in samozaposlenim, ki jim v krizi, povzročeni s strani Covida, zaradi zastarelih, ne digitalnih poslovnih modelov grozi neuspeh. Cilj je torej, da z digitalnimi poslovnimi modeli in digitalnim pristopom do strank postanejo bolj odporni na krize. Projekt sledi tudi naslednjim, bolj specifičnim ciljem, ki so:

– Razvoj inovativnega kompleta orodij za usposabljanje, ki temelji na »Matriki kompetenc za krizno odpornost in digitalno podprto ohranjanje strank«, na orodju za samoocenjevanje, ter razvoju kombiniranega programa usposabljanja »Odpornost na krize, poslovna trajnost in digitalna pripravljenost«, s katerimi bi povečali digitalno organizacijsko pripravljenost v primeru 70 lastnikov malih podjetij in samozaposlenih, močno izpostavljenih krizi.

– Podpora profesionalni uporabi informacijske tehnologije (IT) in digitalnemu trženju, večja ozaveščenost o dobrih praksah usmerjanja malih podjetij k bolj digitalnim poslovnim modelom, ter krepitev uporabe tovrstnih transverzalnih metodologij z razširjanjem na 290 lastnikov malih podjetij in druge zainteresirane strani.

– Povečanje zmogljivosti digitalnega izobraževanja in partnerskih organizacij za razvoj in uporabo inovativnih treninških orodij z usposabljanjem 25 svetovalcev.